top of page

Herbal eye mask Is one way to help in terms of eye care Because it helps to take care of hazy eyes, blurred vision, high intraocular pressure and eye strain in very visually impaired users or migraine sufferers can relieve painIts properties help reduce heat, reduce eye strain, eye strain, headache, and can also be used for relaxation, Reduce heat:

poultice helps to cure astigmatism, squint, dry eyes, less water in the eyes, heat in the eye socket, some types of cataracts such as cataracts, cataracts, cataracts, sunburn and reduce the heat of the liver.

การพอกตาด้วยสมุนไพร เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของดวงตา เพราะช่วยในการดูแลดวงตาฝ้าฟาง ตามัว ความดันลูกตาสูงและปวดกระบอกตาในผู้ใช้สายตามาก หรือผู้ป่วยอาการไมเกรน บรรเทาอาการปวดลงได้ 
สรรพคุณช่วยลดความร้อน ลดอาการปวดตา ปวดกระบอกตา ปวดหัว แถมยังใช้เพื่อการผ่อนคลายได้
ลดความร้อน : ยาพอกช่วย แก้ตาพร่า ตาลาย ตาแห้ง น้ำในตาน้อย ร้อนในกระบอกตา ต้อบางชนิด เช่น ต้อกระจก ต้อลม ต้อแดด และ ลดความร้อนของตับ

POULTICES

฿250.00Price
    bottom of page