top of page

Blood Purification Medicine
ยาฟอกโลหิต ยาฟอกโลหิต
สมุนไพร Thai herbal medicine 100% Pure Nature

สรรพคุณ :

  • ช่วยฟอกเลือด ไม่ให้เลือดหนืดข้น บำรุงไต
  • ลดอาการปัสสาวะขัด
  • ประจำเดือนไม่เป็นลิ่มเป็นก้อน
  • ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • บำรุงผิวพรรณให้สวยใส

 

เหมาะกับผู้ที่ใช้รักษา :

  • โรคไต และการฟอกเลือด
  • โรคเกี่ยวกับประจำเดือน โรคซีสต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงผิวพรรณ

Blood Purification Medicine

฿375.00Price
    bottom of page